Vi ökar unionsmedborgares deltagande i valet till Europaparlamentet och i lokala val.

Trots att allt fler flyttar mellan olika EU- länder är integrationen i det offentliga livet i det nya landet fortfarande mycket begränsad. Det är särskilt tydligt i samband med lokala val och i val till Europaparlamentet. Inflyttade unionsmedborgares deltagande i lokala intresseorganisationer, ideella föreningar, fackföreningar och i politiska partier är också generellt lågt.

”Operation vote” är ett projekt som problematiserar det låga politiska och sociala deltagandet bland unionsmedborgare bosatta i medlemsstater där de inte har sitt medborgarskap. Målet med projektet är att komplettera lokala myndigheters initiativ till att informera om och öka medvetenheten om unionsmedborgares rösträtt samt rättigheter att delta i den lokala politiken. Detta sker genom nära samverkan med intresseorganisationer och föreningar som arbetar med och kommer i kontakt med EU-migranter.

Se videon med undertext på FINSKA, DANSKA eller TYSKA.

 

howtovote

banner ricerca_SV


Språk